ADDRESS

Mariastraat 7
7543TR Enschede

Tips voor vergoeding

Er kunnen verschillende manieren zijn om een support traject eventueel vergoed te krijgen.

Via je werkgever

Veel bedrijven hebben vaak een budget gereserveerd voor opleidingskosten en persoonlijke en/of professionele ontwikkeling van de werknemers. Het leidt tot beter functioneren, draagt bij aan de werktevredenheid en verkleint de kans op ziekteverzuim of arbeidsongeschiktheid. De kans is groot dat een bedrijf de kosten volledig op zich neemt.

Via de Arbodienst

In het kader van Wet Verbetering Poortwachter werkt een bedrijf na overleg met de bedrijfsarts vaak graag mee. Voor meer informatie bezoek de website van Arboportaal.nl.

Als zelfstandig ondernemer

Als ondernemer kun je mogelijk een verzoek indienen bij je arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) of bedrijfsverzekering voor werknemers. Kosten zijn misschien aftrekbaar voor de belastingdienst als bedrijfskosten.

Via de belastingdienst

Wanneer je als particulier de kosten zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de btw als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst. Voor meer informatie bezoek de website van belastingdienst.nl.

Via PGB

Leef je op dit moment met een persoonsgebonden budget? Dan kun je de kosten, onder bepaalde voorwaarden, vergoed krijgen via het PGB.

Via het UWV

Als je een uitkering ontvangt, kun je bij het UWV informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en reïntegratie. Via een individuele reïntegratie overeenkomst stelt het UWV een budget beschikbaar om het traject geheel of gedeeltelijk te betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.